Øyrådet på Gran Canaria vil fordoble turistkapasiteten

Antallet turistsenger på Gran Canaria kan økes fra 138 000 til maksimalt 260 000, ifølge en analyse for en tilpasning av forvaltningsplanen på øya.

Gran Canaria har i dag cirka 138 000 overnattingsplasser for turister. Foto: Turistrådet på Gran Canaria

Dette ble lagt fram for pressen i går av Ana Kurson, som er ansvarlig for øyrådets territorialpolitikk.

Et utkast til et tillegg i forvaltningsplanen blir nå liggende ute til høring i to måneder.

Kurson understreker at infrastruktur som veier og vannforsyning, må forbedres for at turistkapasiteten skal kunne økes så mye som det blir lagt opp til.