Indisk timeshare-selskap overtar Holiday Club

Det indiske selskapet Mahindra Holidays and Resorts har varslet kjøp av ytterligere 63 prosent aksjer i Holiday Club Resorts, som blant annet har seks timeshare-anlegg på Gran Canaria.

Holiday Club har blant annet timeshare-anlegg ved Amadores-stranda og i Puerto Rico på Gran Canaria. Nå blir de indiske. Foto: Holiday Club

Mahindra Holidays har fra før 23,3 prosent av aksjene i Holiday Club, som i dag eies primært av  de finske selskapene, Varma, Finnish Industry Investment Ltd, Ilmarinen og Fennia Group.

Sistnevnte selskap og dagens ledelse i Holiday Club skal eie den resterende 12 prosent aksjeandelen.

Det nye aksjekjøpet koster 28 millioner euro. Mahindra Holidays og Holiday Club blir ifølge de to selskapene verdens største ferieselskap med hovedsete utenforUSA. 

Aksjekjøpet skal sluttføres i løpet av to-tre måneder.

Mahindra Holidays kjøpte først 18,8 prosent av aksjene i juni 2014, og økte senere til 23,3 prosent.

Selskapet har også planer om å investere 10 millioner euro i Holiday Club for å finansiere vekst.

Holiday Club har ifølge eget utsagn 35 000 medlemmer. Selskapet har 30 timeshareanlegg, hvorav 22 ligger i Finland, 2 i Sverige, 5 på Gran Canaria og resten på det spanske fastlandet.

Mange nordmenn eier timeshare-andeler i selskapet.

Mahindra Holidays driver timeshare-klubben Club Mahindra og andre ferie-selskap.

De hevder å ha 180 000 medlemmer og 45 ferieanlegg i India og andre steder i verden.