Nødtelefoner

Ambulanse, brannvesen og politi.

Foto: Hugo Ryvik

Av: Hugo Ryvik redaksjonen@canariajournalen.no

Nødtelefon: 1-1-2

Politi anmeldelsestelefon: 902 102 112

Begge betjenes på spansk, engelsk, tysk, fransk og italiensk