Fortsatt mange problemstillinger for utleie av ferieboliger på Kanariøyene

Domstolen "Tribunal Superior de Justicia de Canarias" i Las Palmas annullerte i april tre paragrafer i Kanariøyenes lov om utleie av ferieboliger. Mange problemer må fortsatt løses før de lovmessige forholdene blir klare og tydelige for utleierne.

Illustrasjon viser kjøpspriser på ferieboliger i mai 2016, slik det ble registrert av boligportalen Pisos.com. Kanariøyene nede til venstre. Mange skandinaviske boligkjøpere baserer seg på utleie til turister for å finansiere kjøpene, men dagens lovverk setter begrensninger.

Av: Hugo Ryvik hugo.ryvik@canariajournalen.no

Loven trådde i kraft i mai 2015, og berører mange skandinaver som eier eller vurdere å kjøpe boliger på Kanariøyene.

Det viktigste spørsmålet for de fleste er om boligene kan leies ut som ferieboliger til turister eller ikke uten å bryte lover og regler.

Tillater utleie i turistområder og blandede områder

Loven har blitt kraftig kritisert, særlig forbudet mot å leie ut boliger til turister i områder, bygninger og steder som er regulert til turisme, eller hvor det er en blanding av turistboliger og fastboliger.

Dette forbudet ble annullert av kjennelsen i Las Palmas, skriver Juan Pablo González, direktør for hotelleierforeningen Ashotel, i et meningsinnlegg i avisen Canarias Ahora.

Denne tolkningen av kjennelsen har også advokatfirmaet ZT Abogados, som holder til på Tenerife og omtaler dommen på sine nettsider.

Et forbud mot å leie ut enkeltrom ble også annullert, og et punkt som sier at det skal gå 15 dager fra en bolig er registrert hos myndighetene som utleiebolig for turister til utleien kan starte.

Ikke avklart ennå

Betyr kjennelsen at du kan leie ut en bolig du eier i et turistområde til turister, spør González i artikkelen, og svarer:

Hvis det er en del av et boliganlegg som ligger i et boligstrøk i et turistområde og er regulert til boligformål, ja. Hvis det er en del av et turistkompleks i et turistområde og er lisensiert til utleie til turister, nei.

Kan presse opp leieprisene for fastboliger

Gonzales, som representerer hotellindustrien på Kanariøyene og derfor ikke er upartisk, tror konsekvensene av kjennelsen på middels lang sikt vil være kimen til en ny, spekulativ eiendomsboble.

Dette både fordi nesten 60 prosent av Kanariøyenes 28.000 ferieboliger ligger i turistområder, og fordi mange av de nye, usolgte boligene som finnes på Kanariøyene, mellom 30.000 og 40.000, vil bli leid ut som ferieboliger.

400 i måneden kontra 400 i uken

Han viser til at slike utslag er registrert i turistregioner som Balearene og urbane deler av Barcelona og peker på at boligeiere ikke er interessert i å leie ut boligene til 400 euro i måneden som fastbolig når de kan få 400 euro i uken for å leie ut til turister.

Det innebærer at det blir vanskeligere for fastboende å finne boliger som de har råd til å leie, og må lete andre steder. Hvor skal da de 70.000 menneskene som jobber i hotellindustrien på Kanariøyene bo, spør Gonzales. Og de som jobber med turistaktiviteter?

Mangler tjenester som hotellindustrien må ha

Han stiller også spørsmålet om hva som skjer hvis det oppstår nødsituasjoner i større boligkomplekser der enkelte boligeiere leier ut til turister, andre ikke. Hvem skal de kontakte midt på natten hvis de trenger assistanse?

Han peker på at dette er en del av profesjonalismen som hotellindustrien har, men ikke enkeltpersoner eller grupper som leier ut ferieboliger og kun er ute etter å tjene mest mulig penger på eiendommene.

Har en vellykket turismemodell i dag

Gonzales hevder videre at Kanariøyenes vellykkede turistmodell gjennom nesten 35 år har vært basert på at landområder for turisme holdes adskilt fra landområder for fastboende.

Turismeområder må innfri en rekke krav som ikke er aktuelle i boligområder, eller er mye strengere enn i boligområder. Dette er også grunnen til at overnattingsprisene er høyere, understreker han.

Hvis boliger tillates utleid som turismeprodukter, er det en risiko for den sektoren som de fleste beboerne på Kanariøyene avhenger av, mener han.

Skaper få arbeidsplasser

Gonzales hevder også at utleie av ferieboliger, i motsetning til hotellindustrien, skaper få eller ingen arbeidsplasser. Han tror ikke private utleiere vil leie inn rengjørere eller resepsjonister for dag- og nattarbeid i henhold til fellesavtalen for hotellarbeidere.

En ny utgave av loven om utleie av ferieboliger er i ferd med å utvikles. Etter at kjennelsen i Las Palmas ble kunngjort, uttalte regionsregjeringens finansminister Rosa Davila at det fortsatt er fire juridiske prosesser som skal avklares, og at det ikke en noen hast med å endre loven før det foreligger kjennelser også i disse sakene.

Kanariøyenes rådmann for turisme, kultur og idrett, María Teresa Lorenzo, støtter dette utsagnet.

Hun har uttalt at det vil være klokt på vente til alle kjennelser er avlagt på dette området før det nye lovforslaget legges frem. Målet med lovendringen er å oppnå bredest mulig enighet mellom alle parter, uttaler hun.

Les også

Domstol annullerer paragrafer i loven om utleie av ferieboliger på Kanariøyene

Slik kan du unngå å bli lurt når du leier feriebolig

Åpner døren for utleie av ferieboliger i turistområder på Kanariøyene

Lovregulering: Hevder at boliger i Maspalomas ikke vil bli ekspropriert

Klager på regulering av boligutleie til turister er til behandling hos Ombudsmannen

Bilder: Soner regulert til turisme sør på Gran Canaria

Loven om utleie av private ferieboliger kan snart endres

Skatteverket på Kanariøyene vil gi skattefordeler for ferieboliger

2017 kan bli et skjebneår for turismens fremtid på Gran Canaria

Storkontroll av gamle turistanlegg sør på Gran Canaria

Varsler om ulovlig utleie av ferieboliger på Gran Canaria

Bare seks korttidsutleiere av boliger er bøtelagt på Kanariøyene i år

Gran Canaria har 5421 ferieboliger for utleie

Ferieboliger på Kanariøyene dro inn 523 millioner euro i fjor

Loven om utleie av ferieboliger på Kanariøyene trekkes inn for regionsretten

Over halvparten av ferieboligutleien på Kanariøyene unndras beskatning