Sju av ti utslipp fra land til sjø på Kanariøyene er ulovlige

278 av 394 utslipp fra land til sjø på Kanariøyene er uten autorisasjon. Disse fordeler seg omtrent likt på de to provinsene i regionen.

Oversikt over utslipp fra land til sjø på Gran Canaria, oppdatert i januar 2018. Rødt betyr ulovlige utslipp, grønt er lovlige, gult er inne i en søknadsprosess. Kvadratene markerer punktene hvor utslippene føres ut på land siden, sirkel er utslippspunkt i sjøen. Ill: Gracfan

Av: Hugo Ryvik hugo.ryvik@canariajournalen.no

96 av utslippene har ingen form for rensing i det hele tatt.

Se detaljert oversikt over uluvlige utslipp sør på Gran Canaria på Facebook.

Oversikten over utslippene ble oppdatert 12. januar i år etter en grundig gjennomgang, informerte Kanariøyenes statsråd for territorialpolitikk, bærekraft og sikkerhet, Nieves Lady Barrato, under et møte i en miljøkomite i parlamentet på fredag.

Det er tre varianter av uautoriserte utslipp:

  • For 222 av utslippene er det gitt avslag på søknadene om autorisasjon eller det er aldri søkt.
  • 39 er inne i en søknadsprosess for å få autorisasjon.
  • 17 autorisasjoner har gått ut på tid og har ikke blitt fornyet.

De vanligste utslippene er avløpsvann fra husholdninger. Slike fins det 224 av. 63 er vannutslipp fra svømmebassenger, 52 er saltvannsutslipp, 26 er industrielle utslipp, 22 er blanding av utslipp fra husholdninger og industri og 7 er ikke kategorisert.

Miljødepartementet har følge Barreto bedt om å få laget en utslippsguide for å lette behandlingen av søknader om godkjenning av utslipp, og har gitt teknologinstituttet på Kanariøyene (ITC) i oppgave å være rådgivere for å sikre korrekt presentasjon av dokumentasjonen og løse eventuelle tvil om prosedyrene.

Det er også lansert et forslag om et eget regulativ  for utslipp fra land til sjø, da de gjeldende forskriftene er en fra 1993 og er foreldet.

Løsningen på utslippene vil ikke komme i morgen, ifølge Barreto, men hun betrygger innbyggerne med at helsedepartementets overvåkingstjenester vil oppdage eventualle utslipp.

Nieves Lady Barreto ber kommunene om å investere i rensing av utslippene, og viser til at det kan søkes om penger fra det regionale utviklingsfondet Fdcan.

Les også

To oljekraftverk står for 59 prosent av Kanariøyenes stasjonære klimagassutslipp

Kloakkvann funnet i bakken nær strand i Las Palmas

Stor uenighet om kloakkutslipp på Gran Canaria