Fattigdommen har økt på Kanariøyene under årene med økonomisk vekst

På Kanariøyene har fattigdommen økt i de fem årene siden den økonomiske veksten startet, viser en ny rapport.

De rike har blitt rikere, viser tall fra skatteverket, og de fattige flere og fattigere på Kanariøyene. Ill: Pixabay

Kanariøyene er den eneste regionen i Spania hvor det har blitt flere fattige i vekstårene fra 2013 til 2018, ifølge rapporten.

Den er utarbeidet av FOESSA og ble prsentert i går, torsdag, på Gran Canaria av den katolske kirkens hjelpeorganiasasjon Caritas.

Over 600 000 mennesker

617 000 innbyggere, hvilket er 29 prosent av befolkningen, lever i eller står i fare for fattigdom eller sosial utestenging, står det i rapporten.

Det er den høyeste andelen av regionene i Spania.

Videre står det i rapporten at 250 000 til vil havne i denne situasjonen hvis der blir en ny økonomisk rise.

Nesten 16 prosent alvorlig fattige

15,7 prosent av de 617 000 lever i alvorlig fattigdom, og 13,5 prosent i moderat fattigdom.

Andelen av befolkningen som lever i alvorlig fattigdom er mer enn tredoblet. Den har steget fra 2,6 prosent til 8,6 prosent.

59,6 prosent av de sosialt utestengte som ikke lever i alvorlig eller moderat fattigdom har likevel for lite penger.

17,7 prosent har for lite penger, men er ennå ikke havnet i en situasjon der de er sosialt utestengte.

Er fattige selv om de er i jobb

42,1 prosent av familiene som er i gruppen av sosialt utestengte, forsørges av en eneste person som er i arbeid, står det videre i rapporten.

I Spania totalt er fattigdommen på 18,4 prosent.

Resultatene i rapporten er ambivalente i og med at det har vært en tydelig økning i antallet innbyggere som er fullt integrerte i samfunnet, fra 26,1 prosent i 2013 til 40,1 prosent, samtidig som andelen sosialt utestengte har steget fra 28,5 til 29,1 prosent.

Nesten en av fire har kuttet utgifter

Over 23 prosent av befolkningen på Kanariøyene har vært tvunget til å redusere utgiftene til strøm, vann, gass, telefon, internett, fjernsyn og andre ting.

9,2 prosent av familiene på Kanariøyene har ingen familiemedlemmer i arbeid og mottar ingen trygd eller pensjon.

22 prosent av familiene har minst en arbeidsledig som ikke har fått noen form for arbeidstrening eller opplæring på minst ett år.

5,9 prosent av befolkningen er i en kronisk helsesituasjon som begrenser muligheten for å jobbe.

Kvinner under 30 er i størst fare for å havne i fattigdom, ifølge rapporten.

Storfamilier og enslige foreldr mest utsatt

For storfamilier med mindreårige er andelen fattige og sosialt utestengte hele 51,2 prosent.

For enslige foreldre er andelen 50,6 prosent.

Borgerlønn  kommer i 2020

Kanariøyenes nye regjering, en koalisjon av sosialdemokratiske partier,  har bekjemping av fattigdom høyt på agendaen, og skal blant annet innføre borgerlønn i 2020.

Det er antydet at borgerlønnen skal sørge for at ingen har mindre enn 600 euro i måneden.