ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 09. DESEMBER 2014
Hvis du skal selge en bolig du har kjøpt på Kanariøyene før 1995, risikerer du å få mye mer skatt på kapitalgevinsten etter 1. januar 2015. Foto: Hugo Ryvik

Slik blir boligeiere påvirket av endringer i den spanske eiendomsskatten

FAGARTIKKEL: De nye skattereformene i Spania innebærer to viktige endringer som vedrører skatt på gevinst ved salg av eiendom. Dette vil ha betydning for de som eier eiendom på Gran Canaria. 

ANNONSE

Endringene trer i kraft 1. januar 2015.

Avkorting i reduksjon på salgsgevinst

Reduksjoner på gevinst ved salg av eiendommer anskaffet før 1995 er blitt kraftig avkortet.

Regjeringens opprinnelige intensjon var å eliminere dem helt. En endring i siste lite innebærer at reduksjonene fortsatt er på plass for eiendom kjøpt før 31.12.1994.

Dette gjelder dog bare opp til en samlet verdi av 400 000 euro for alle eiendeler en som skattepliktig selger per 1. januar 2015.

Inflasjon og reparasjon vurderes ikke

Dette er trolig den viktigste endringen: Effekten av inflasjonen vil ikke lenger bli vurdert ved beregning av skatt på kapitalgevinster på en eiendom som forfaller ved salg.

Fram til nå har virkningene av inflasjon og kostnadene ved anskaffelse og reparasjoner av eiendommen blitt beregnet og utlignet mot kapitalgevinsten. Dette forsvinner nå helt fra beregningen av kapitalgevinster.

Denne endringen er betydelig, og vanskelig å rettferdiggjøre ettersom det innebærer at det kan beregnes skatt på salgsgevinst selv når en eiendom er kjøpt og deretter solgt til samme pris.

Reduksjon i skattesatsen for salgsgevinst

Reformen innebærer en reduksjon i beskatningen av salgsgevinster ved salg av eiendommer og andre eiendeler. Men gevinsten av denne reduksjonen veier likevel ikke opp for tapet som følger av de to ovenfor nevnte faktorer.

Foreløpig er gevinst eller tap ved eiendomssalg skattepliktig som spareinntekter, med en sats på 21 prosent for de første 6000 euroene, 25 prosent for beløp fra 6000 til 24 000 euro, og 27 prosent for beløp over 24 000 euro

Etter reformen vil satsene være 20 prosent for de første 6000 euroene, 22 prosent for beløp fra 6000 til 50 000 euro, og 24 prosent fra 50 000 euro oppover.

I 2016 forventes disse satsene å synke til henholdsvis 19, 21 og 23 prosent.

Unngå endringene ved å selge i 2014

Kort sagt vil den samlede effekten av reformen være at alle som har kjøpt eiendom før 1986, kommer negativt ut finansmessig. Det samme gjelder de som har kjøpt eiendom etter dette tidspunktet.

 Skattereformen trår i kraft 1. januar 2015. Ved salg som finner sted før denne datoen, vil en fremdeles dra nytte av skattereduksjon på kapitalgevinster, og det vil fremdeles bli tatt hensyn til inflasjonen.

Dersom du planlegger å selge en eiendom ervervet før 1995, som ikke er din hovedbolig, kan du redusere skatteregningen ved å selge i 2014.

Dette gjelder dersom du ikke har tenkt å reinvestere kapitalen i en hovedbolig, da skattefritaket for å reinvestere i en hovedbolig opprettholdes (og utvides til også å gjelde for ikke-bosatte).

ANNONSE

Fagartikkel eiendom

Artikkelen er skrevet av Daniel García Chagrin, direktør for juss- og skatteavdelingen hos Cardenas Eiendomsmegler på Gran Canaria.

Nettlenke

cardenas-grancanaria.info/no

Les også

Les mer om eiendomsmarkedet på Kanariøyene her

ANNONSE
ANNONSER