ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 23. JUNI 2020
En av tre innbyggere på Kanariøyene lever i relativ fattigdom. Foto: Pixabay

Nesten 50 000 flere fattige i løpet av corona-krisen

Nära 50 000 fler fattiga under coronakrisen

CORONA-KRISEN: På Kanariøyene har antallet mennesker som lever i relativ fattigdom steget med 47 478 i løpet av corona-krisen, viser en ny rapport.

ANNONSE

Før krisen oppsto, var det 685 389 mennesker som hadde mindre enn 60 prosent av medianlønnen i Spania å leve av. Nå er det 742 862 fattige.

Før krisen var 31,32 prosent av befolkningen fattige, nå er det 33,46 prosent, det vil si litt over en tredel.

Det er den tredje høyeste andelen fattige av regionene i Spania etter  Extremadura (39,9 prosent) og Andalucia (33,8 prosent).

Nesten sju prosent flere fattige

Økningen i antallet fattige er på 6,95 prosent, hvilket er den fjerde laveste økningen av regionene i Spania.

Balearene har hatt den største prosentmessige økningen. Der har antallet fattige steget med 11,5 prosent.

Kanariøyene har også den tredje største økningen i andelen fattige etter Murcia og Andalucia.

Flere fattige enn hele Sveriges folketall

I hele Spania har antallet fattige steget med over 700 000 til 10,8 millioner.

Det vil si over dobbelt så mange fattige som hele befolkningen i Norge og nesten 600 000 flere enn hele Sveriges befolkning.

Spår nesten en firedel fattige i Spania i år

Tallene er presentert i en ny rapport fra hjelpeorganisasjonen Oxfam Intermón, som ble publisert i dag, tirsdag 23. juni.

Oxfam Intermón spår at andelen fattige i Spania vil stige fra 21,5 prosent før covid-19-pandemien til 23,1 prosent.  

Det påpekes at det store fallet i bruttonasjonalprodukt også fører til flere fattige fordi disponibel inntekt per hode blir lavere. Det gjør at den relative fattigdommen i landet kan bli så høy som 26 prosent i år, det vil si over 12,3 millioner mennesker.

Fallet i bruttonasjonalprodukt får størst utslag i Extremadura, på Kanariøyene og i Andalucia, påpekes det.

Stor økning av lønnsforskjellene

Lønnsforskjellene i Spania vil øke med 1,7 prosentpoeng til 34,2 prosent, målt i henhold til Gini-indeksen, ifølge rapporten. Før pandemien lå den  på 32,5 prosent.

Det er betydelig mer enn den største økningen som var under den økonomiske krisen: Fra 2012 til 2013 økte lønnsforskjellene med 1 prosentpoeng.

Fire påfølgende år med reduksjon av ulikheter i Spania blir utradert, ifølge Oxfam Intermón.

Andalicia, Kanariøyene og Extremadura har den største økningen i ulikheter.

Euromilliardærene har blitt mye rikere

Samtidig som fattigdommen har økt, har rikdommen steget med 19,2 milliarder euro for de 18 rikeste euromilliardærene i Spania, de som er inne på Forbes-listen over verdens rikeste, fra 15. mars til 4. juni, understrekes det i rapporten.

Mange flere arbeidsløse innvandrere

I løpet av 22 dager ble 900 000 mennesker arbeidsløse i Spania.

For immigranter kan arbeidsledigheten bli ti prosentpoeng høyere i 2020, spår organisasjonen. 14,9 prosent av arbeidsstyrken i Spania har utenlandsk opprinnelse.

Det spås at immigranter vil utgjøre en av tre fattige i Spania ved utgangen av året.

Rapporten påpeker at sju av ti personer som mottar Spanias nyinnførte garantiinntekt fra staten, som er en form for sosialstøtte, er kvinner.

Foreslår arbeidsreform

Oxfam Intermón foreslår en strukturell reform for ansatte i vesentlige yrker som har lav lønn og mange korttidsansettelser for å unngå korttidsansettelser og få kontroll på betingelsene ved subkontraktering.

Det bes også om bedre vilkår for helse- og pleiearbeidere.

For immigranter foreslås det en bred og ekstraordinær administrativ reguleringsprosess, med bedre tilgang til arbeid- og oppholdstillatelse.  Dessuten garantert tilgang til de nye garantiinntekten for grupper som asylsøkere og familier med barn, uavhengig av deres administrative status.

Ønsker progressiv beskatning

Oxfam Intermón foreslår også at gjenoppbyggingen av landets økonomi skal baseres på progressiv beskatning fordi det ikke kan gjøres med dagens skatteordninger.

Den progressive beskatningen kan gi ti milliarder euro ekstra i statskassen, ifølge organisasjonen.

Særskatt på store overskudd

Blant de ekstraordinære skattetiltakene som blir foreslått, er særskatt på ekstraordinære overskudd, og høyere skatt på finanstransaksjoner enn det som for tiden diskuteres i kongressen.

En reform av formueskatten for at dens redistribueringsfunksjon skal fungere, foreslås også,

Dessuten en økning av trykket på kapitalinntekter i personbeskatningen, eller en eliminering av visse særfradrag for selskapsskatt slik at skatten blir minst 15 prosent for store selskaper.

Krever globale planer

Organisasjonen understreker at pandemien kan øke antallet fattige mennesker i verden, og at en global, offentlig helseplan og en universal økonomisk redningsplan er nødvendig.

Les også

Opptil 90 000 lutfattige kanariere kan få garantilønn fra staten

Finansministeren om borgerlønnen: – Ingen innbygger bør få inn mindre enn 600 euro

Den nye regjeringen på Kanariøyene lover å innføre borgerlønn

Gir nødlønn til vanskeligstilte på Kanariøyene

Minstelønnen i Spania løftes til 13 300 euro i året

Mange lever i ekstrem fattigdom på Kanariøyene

Over 100 000 innbyggere på Kanariøyene sulter

Lønnsnivået på Kanariøyene ligger på under 1700 euro i måneden

Se hva det koster å leve i Spania sammenlignet med skandinaviske land

Forbruket per person på Kanariøyene var bare 9405 euro i 2018

Bruker 400 000 euro på å hjelpe 280 hjemløse

Fattigdommen har økt på Kanariøyene under årene med økonomisk vekst

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSER