ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 01. MARS 2020
Slike plastbeger og annen engangsplast blir forbudt neste år. Foto; Pixabay

Kanariøyene først i Spania med forbud mot engangsplast

Fra januar 2021 blir engangsplast forbudt ved lov på Kanariøyene, som blir Spanias første region med et slikt vedtak.

ANNONSE

Dette ble kunngjort av regionsregjeringen på en pressekonferanse fredag under presentasjonen av Kanariøyenes strategi for plastgjenvinning.

Plaststrategiens mål er å redusere plastbruken dramatisk, og den skal i nær fremtid integreres i en ny lov om sirkulær økonomi.

Forbruk av plast skal reduseres, og separat innsamling, resirkulering, gjenbruk og ansvarlig bruk av plast skal fremmes.

Strategien skal inn i offentlig administrasjon, primærsektorer, industrien og tjenestesektoren, inkludert skipsfrakt og flyselskaper.

Et av målene er å bidra til etableringen av en innovativ, bærekraftig plastindustri  hvor det fullt ut tas hensyn til at resirkulering og gjenbruk når plastproduktene utvikles og produseres.

Plaststrategien skal være på i henhold til gjeldende spansk og europeisk lovgivning innen avfallshåndtering, og særlig EUs regler om plasthåndtering. Innen 2030 skal all plastemballasje være resirkulerbar i EU.

I plastsstrategien legges det opp til å få selskaper til å forplikte seg til å gradvis øke andelen resirkulerbar plastråvare i produksjonen av plastprodukter. Selskaper på Kanariøyene som ikke separerer og samler inn plast, vil bli straffet.

Prosjekter for å implementere alternative systemer for innsamling av husholdningsplast vil bli støttet.

Avgiftene for å kaste plastavfall sammen med restavfall som går i søppelfyllinger, skal økes progressivt frem mot forbudet i 2030.

Strategien omfatter også reduksjon av plastavfall til havs. En avtale skal inngås med fiske- og landbrukssektoren med en plan for innsamling og resirkulering av brukte plastprodukter.

Tjenestesektoren skal forplikte seg til en skikkelig, planmessig håndtering av plastavfall.

Offentlig administrasjon skal blant annet prioritere innkjøp av resirkulerbare produkter.

Den kanariske regjeringen er i ferd med å utvikle en lovregulering som skal gi det de kaller et skalerbart forbud mot engangsplast fra 1. januar 2021.

Loven skal gi muligheter for sanksjoner mot de som bryter den.

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSER