ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 08. SEPTEMBER 2015 - SIST ENDRET 28. DESEMBER 2020
Ferieklubben Orbit Travel holder til i dette hotellet Club Puerto Atlantico, sentralt i Arguineguin. Hotellskiltene ble fjernet for noen måneder siden. Foto: Hugo Ryvik

Ferieklubb og timeshare sør på Gran Canaria ligger på klagetoppen

Klager på ferieklubben Orbit Travel / Orbit Management og timeshare-selskapet Anfi del Mar, begge i Arguineguin på Gran Canaria, dominerer i en oversikt over klager som er mottatt i år av forbrukerorganisasjoner i Sverige og Norge.

ANNONSE

Svenske Konsument Europa, som hører til forbrukerorganisasjonen European Consumer Centres Network (ECC), har fått inn 102 klager hittil i år på timeshare og ferieklubber.

Orbit Travel / Orbit Management blir omtalt som dominerende i denne kategorien.

Flest norske klager på Anfi del Mar 

Hittil i år har ECC-kontoret i Norge, Forbruker Europa, fått inn 93 klager på timeshare og ferieklubber, ifølge direktør Ragnar Wiik.

De fleste klagene i Norge er på timeshare-selskapet Anfi del Mar i Arguineguin, en konsekvens av at en norsk kvinne tidlig i år vant en rettssak mot selskapet i spansk høyesterett.

Andre selskap som nordmenn har  klaget mye på i år er Orbit Travel, som tidligere har blitt kalt Go-Compass og Voyager Travel, og Diamond Travel og Realistix Solutions/ISS.

Orbit dominerte klagetoppen i Norge  i fjor

I hele fjor fikk Forbruker Norge inn 113 klager på timeshare og ferieklubber. Da var det Voyager Travel, Go-Compass, Lifestyle Holiday og Orbit Management som dominerte.

Alle disse er navn og selskap knyttet til det som i dag heter Orbit Travel i Arguineguin, og som ligger på klagetoppen i Sverige i år.

I 2014 kom det også inn klager på Anfi del Mar, Holiday Club (Gran Canaria), Diamond Resort, Intelligent Software Solutions (ISS), Interval International og Realistix Solutions.

1247 klager på tre år

De siste tre årene fra juli 2012 til juni 2015 har det kommet inn 536 klager med en gjennomsnittlig avtaleverdi på 4100 euro til ECCs kontor i Sverige, 471 med en gjennomsnittsverdi på 4000 euro i Norge, 135 og 3500 euro i Finland, og 105 og 3500 euro i Danmark.

Det blir til sammen 1247 klager i de nordiske landene på tre år, et gjennomsnitt på drøyt 415 i året.

Nordisk fellesaksjon

ECC-kontorene i Norge, Sverige, Danmark og Finland gikk i august sammen om å advare spesielt mot timeshare- og ferieklubbavtaler. Klikk her for å se en informasjonsvideo om temaet.

Et fellestrekk for klagene er at kontraktene er utydelige og vanskelig å forstå, og i noen tilfeller er flere forskjellige selskap oppført i dokumentasjonen.

Den typiske forbrukeren som klager på ferieklubber og timeshare er velstående og middelaldrende, ifølge Konsument Europa. Hoveddelen av klagene gjelder kontrakter inngått i Spania.

Mange av selskapene som selger timeshare- og ferieklubbavtaler har personell som snakker skandinavisk.

Svært vanskelig å få refundert penger

Europeisk lovgivning gir det 14 dagers angrerett på kontrakter om medlemskap, men i virkeligheten er det veldig vanskelig å få tilbake pengene, ifølge konsumentorganisasjonen.

Enkelte selskap svarer ikke en gang på forespørsler, andre nekter å betale tilbake pengesummen som kundene betaler når de skriver under kontrakten.

Til tider lyver selskapene og påstår at det ikke fins noen angrerett, ifølge Konsumet Europa.

Loven sier at det er forbudt å ta forhåndsbetalt i angrefristperioden på 14 dager. Hvis du likevel har betalt, noe flere selskap krever til tross for forbudet, og har gjort det med kredittkort, kan du henvende deg til banken for å få tilbake pengene hvis selskapet nekter.

Har ennå ikke fått oppgjør

De mange klagene fra nordmenn på Anfi del Mar i år henger sammen med en høyesterettsdom i vinter der den norske kvinnen Tove Grimsbo fikk sine timeshare-avtaler med Anfi kjent ugyldig.

Kjennelsen ble gitt på grunnlag av at kontraktene hadde en varighet på mer enn 50 år, som er maksimal varighet på kontrakter inngått etter 1. januar 1999, da timeshare-direktivet kom.

Tove Grimsbo forteller til Canariajournalen at hun fortsatt ikke har fått pengene hun ble tilkjent av retten. Det er over seks år siden hun startet den juridiske prosessen.

Oppgjørsfrist og anke

– Dette er først et spørsmål om når frist for oppgjør er satt av domstolen, og om dommen er å anse som rettskraftig, sier Ragnar Wiik.

Han påpeker at hvis dommen er rettskraftig, og frist er utgått, skal de gjøre opp med Grimsbo. Hvis de ønsker å benytte andre rettsmidler (anke) i en eller annen form, for eksempel til menneskerettighetsdomstolen, bør de gjøre opp for seg først.

– Enhver næringsdrivende i Norge som driver seriøst ville ha gjort opp for seg etter en fellende dom fra Høyesterett overfor en forbruker, understreker Wiik.

Har mye penger til gode

Grimsbo ble tilkjent tilbakebetaling av vederlaget for timeshare-avtalen fra tidspunkt hun fremmet krav om tilbakebetaling, pluss renter i henhold til logen.

Hun skal også få refundert et beløp som tilsvarer forskuddsbetaling som ble gjort før angrefristen gikk ut, og saksomkostninger for behandling i første rettsinstans.

Grimsbo får ikke refundert den årlige vedlikeholdsavgiften hun har betalt i den perioden kontraktene har løpt.

En annen spansk høyesterettskjennelse fra i år sier at det også er ulovlig med flytende uker, det vil si at det ikke er spesifisert faste uker i året som du kan disponere ferieleiligheten.

Vil vite om de kan få annullert kontrakter

Mange norske forbrukere kontakter Forbruker Norge for å finne ut om de har rettigheter som gjør at de kan få annullert sine timeshare-avtaler.

– Vi har gitt råd til mange som ønsker seg ut av timeshare-avtaler etter dommene i Spania. Det er ikke enkelt å gi et entydig råd på dette, da avtalene er ulike og folks erfaringer og ønsker varierer.

Noen har ønsket bistand fra advokat for å fremme sin sak videre, sier Wiik.

Det har ikke lyktes Canariajournalen.no å få kommentarer fra hverken Anfi del Mar eller Orbit Travel.

Les også:

Hvordan bli kvitt innpåslitne timeshare-selgere

Nye tap i retten for timeshare-selskap

100 000 timeshare-kontrakter i Europa kan være ulovlige

Ble ferieklubbmedlem for å bli kvitt timeshare-avtale på Gran Canaria

Trøbbel i timeshare-paradis på Gran Canaria

Timeshare-kontrakt med nordmann på Gran Canaria erklært ulovlig

Ferieklubbskandalen på Gran Canaria ruller videre i domstolene

Slik går nordmenn i ferieklubbfella

Svindelmistenkt ferieklubb kjører videre i stor stil

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSER