ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 09. NOVEMBER 2011 - SIST ENDRET 10. NOVEMBER 2011
Vindturbinene er på 2,3 megawatt, og bladene er 35 meter lange. Her losses de på kaien i Valverde. Foto: Gorona del Viento El Hierro

El Hierros vindturbiner har ankommet

Vulkankrisen drar all oppmerksomhet til seg på kanariøya El Hierro. I skyggen av krisen bygges det opp et 100 prosent fornybart kraftsystem i et unikt pilotprosjekt.

ANNONSE

Men det er ikke varme fra jordens indre som skal utnyttes i et geotermisk kraftsystem, slik som på Island. På El Hierro er det vannkraft, vindkraft og solkraft som gjelder.

Onsdag 9. november kom øya et langt skritt nærmere drømmen om å være selvforsynt med fornybar energi. Da ankom de første delene til fem vindturbiner som skal brukes i El Hierros kombinerte vindkraft- og vannkraftanlegg, som er under bygging.

70 kolli

Vindturbinene som nå losses i havnen i Valverde er av typen Enercon E-70, og kommer fra Emden i Tyskland. Totalt er det 70 kolli. Vekten er 761 tonn, og volumet er 7150 kubikkmeter. Lossingen er ventet å ta 36 timer.

I neste uke skal delene transporteres videre med trailere til Montaña Afotaza, høyden hvor vindparken skal installeres. Totalt får vindparken en effekt på 11,5 megawatt.

Turbinbladene er 35 meter lange, så det er litt av et transportlogistisk problem som må løses. I løpet av de nærmeste dagene kommer det flere deler fra Portugal, blant annet mastene. Testing av turbinene starter i desember.

Vind og vann

Vindparken skal kombineres med et vannkraftverk på 11.3 megawatt hvor krateret til en utdødd vulkan er bygd om til vannreservoar. Dammen, som rommer 556 000 kubikkmeter vann, er allerede klargjort.

Vindkraftanlegget har fått det noe krøkkete navnet ”Parque Eólico de la Central Hidroeólica de El Hierro”. Det hele skal etter planen settes i drift i løpet av første kvartal 2012. Gran Canaria jobber for øvrig med å få til et lignende anlegg, men dette ligger lenger frem i tid.

Pumpekraftverk

Vannkraftverket blir av typen pumpekraftverk, der vannet først kjøres gjennom fire vannturbiner for å lage strøm, går videre til et nedre reservoar, og deretter pumpes tilbake til det øvre reservoaret med hjelp av overskuddskraft når det er lavt energiforbruk.

Styresystemet fra ABB skal automatisk slippe på vann fra reservoaret til turbinene når det blåser for lite til at vindturbinene klarer å dekke behovet. Overskuddskraft fra vindturbinene skal brukes til å pumpe vann tilbake til det øvre reservoaret.

Dekker 80 prosent

Det kombinerte vann- og vindkraftverket vil dekke 80 prosent av El Hierros kraftbehov. Resten skal dekkes inn av nettilkoblede fotovoltaiske solceller og solfangere som varmer opp vann.

Solsystemet blir det siste som settes i drift. I mellomtiden skal det eksisterende oljekraftverket ta seg av de siste 20 prosentene av kraftbehovet.

Lang vei mot mål

El Hierro har jobbet i tretti år for å realisere dette pionerprosjektet. Målet er at øya skal bli den første i verden som drives helt og holdent av fornybar energi. Dette er i og for seg riktig, men den danske øya Samsøe er så godt som selvforsynt med fornybar energi i dag. El Hierro har dog langt flere innbyggere, nærmere 11 000 mot Samsøes 4000, og et høyere kraftforbruk.

Investeringen er på 65 millioner euro, hvorav 35 millioner er gitt i EU-støtte. Planen er å reinvestere den forventede gevinsten på 4 millioner euro årlig solvarmesystemer og systemer for elektriske kjøretøy.

Det lokale selskapet som driver prosjektet heter Gorona del Viento El Hierro. Selskapet er et konsortium som eies 60 prosent av øyregjeringen, 30 prosent av det spanske kraftselskapet Endesa, og 10 prosent av det kanariske teknologiske instituttet (Iter).

Bruker olje i dag

I dag produseres strømmen fra 6000 tonn (40.000 fat) importert diesel årlig, som sendes til øya med skip. Når den nye kraftløsningen er på plass, vil CO2-utslippet reduseres med 18 700 tonn årlig.

ABB har kontrakten på den elektriske og styringsmessige delen av kraftverket. Enercon leverer vindturbinene.

Se en film fra lossingen på tv-stasjonen RTVC sin nettside.

(Krever Microsoft Silverlight programvare)

Les også:

Vannkraft på Gran Canaria

ANNONSE

Vannreservoar

Et vulkankrater er gjort om til et vannreservoar på 556 000 kubikkmeter for vannkraftverket.

Foto: Gorona del Viento El Hierro.

ANNONSE
ANNONSER