ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 15. NOVEMBER 2016
Den gamla vägen till La La Aldea är nu ett minne blott. Vägsträckan GC200 som drabbats av flera ras de senaste åren anses nu alltför farlig för att någonsin kunna öppnas för trafik igen. Foto: Guardia Civil

Gran Canarias vackraste vägsträcka stängs permanent

Gran Canarias vackraste - men också farligaste - väg stängs nu definitivt. Sträckan mellan Anden Verde och La Aldea  blev stängd idag för trafik permanent efter ett möte i vägministeriet i måndags. 

ANNONSE

Trots att en ny väg ska byggas, beslutades det att det att den gamla vägen nu är så riskabel att trafik på den inte kommer att tillåtas.

Se en bildserie med bilder från den natursköna GC-200 som nu stängts för trafik!

Den sträcka av GC-200 som går mellan  Andén Verde och La Aldea de San Nicholas  har nu stängt på obestämd tid för trafik, efter ännu ett stort ras blockerade vägen och ledde till beslutet att stänga vägen.

Detta trots att vi nu börjar se ljuset i tunneln med det relativt snart förestående  fullbordandet av den efterlängtade och nybyggda tunnelmotorvägen.

Adjö till GCs vackraste vägsträcka

Många hade dock hoppats att den gamla vägen skulle återställas, då den anses som Gran Canarias vackraste. Det senaste raset har dock fått Gran Canarias vägministerium att tänka om. 

Riskerna och kostnaderna för att återställa den här delen av Gran Canarias mest natursköna väg, som går längs västkusten vid klippkanten anses som alltför hög.

Detta viktiga beslut tillkännagavs i måndags den 14 november efter ett möte av ministeriet för vägarbeten på Kanarieöarna, rådhuset i La Aldea och UTE, som övervakar arbetet med den nya vägen mellan El Risco och La Aldea.

100 % sannolikhet för nya ras

Vid detta möte analyserade man en teknisk rapport som tydligt underströk att ett återöppnande av vägen inte bör övervägas på grund av farorna.  Risken för återkommande jordskred längs denna vägsektion bedöms ha 100% sannolikhet.

Därför kan den tekniska utredningen inte se att bilisternas säkerhet kan garaneras, hur mycket resurser som än läggs på reparationer och förebyggande åtgärder.

Tekniker har också tagit med analyser från den allvarliga erosion som drabbat hela Andén Verde området, och som orsakade stora jordskred både 2015 och under november i år.

Öppningen av nya motorvägen bör tidigareläggas

Rådhuset i La Aldea har insisterat på att tidigarellägga öppnandet av den nya delen av motorvägen och och ett särskilt tillstånd har skapats, som tillåter passage genom tunnlarna, i händelse av en större olycka.

Specialtillståndet gäller dock främst räddningsfordon, ambulans och polis. Den nya motorvägen var planerad att öppnas för trafik nästa år, men man överväger nu att öppna den i år om det bedöms säkert för bilisterna att tidigarelägga invigningen.

Broreparationer påbörjas omedelbart

Reparationsarbeten på Tocodomán bron påbörjas dock omedelbart på GC-200, i riktning Mogán.  Dessa kraftigt försenade  försenade arbeten kommer att ha en budget på cirka € 300.000 och den beräknade tiden för slutförandet är fem månader.

Detta bedöms dock  inte påverka trafiken då den kommer att ledas genom ravinen och på en expanderad vägbana.

Extremt lång omväg

En extern teknisk undersökningsgrupp har fått i uppdrag att fastställa minimisäkerhetsförhållanden för att öppna den nya vägen för trafik före den 31 december 2016.

Fram till dess kommer bilister att tvingas att ta den långa vägen runt ön, eller köra  över berget för att komma åt de norra och östra delarna av Gran Canaria.

66 dödsoffer på 77 år

"De 365 kurvornas väg", som GC-200 kommit att kallas, invigdes redan 1939. Under den tiden har tusentals och åter tusentals turister hisnat över den höglänta vägsträckan och njutit av utsikten.

Men de 365 kurvorna har kostat fler människoliv än naturupplevelsen nu anses vara värd: 66 människoliv har spills på vägen sedan invigningen.

Vestkystveien på Gran Canaria stengt på grunn av ras

1162 kilometer med farlig bilvei på Kanariøyene

Nyveien mellom El Risco og Anden Verde blir ferdig i år

39 mennesker trafikkdrept på Kanariøyene i 2015

Bil og MC-utflukter på Gran Canaria

ANNONSE

Farligt vacker

Efter nya ras, som följde allvarliga jordskred tidigare i höst, och även under regnvädren 2015, så bedöms sannolikheten för allvarliga olyckor på GC200 till 100 %.

En ny motorväg ersätter snart den gamla vägen, men upplevelsen och den fantastiska utsikten kommer inte att vara densamma, då den nya motorvägen delvis går genom tunnlar. Kanarier och turister sörjer nu sin gamla GC-200.

ANNONSE
ANNONSER