ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 24. OKTOBER 2014
Her blir en "tidskapsel" senket ned i havet ved Gran Canarias østkyst. Foto: Kosmos 2014 GC Blog

Studerer CO2-utslippenes virkning på livet i havet

Med hjelp av flytende laboratorier på Gran Canaria, studerer 70 forskere fra Sverige, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Spania, Nederland og USA effekten klimaforandringene får på livet i havet over de 100 neste årene.

ANNONSE

Prosjektet heter Kosmos, og er en av de viktigste studiene av havforsuring som følge av opptaket av CO2.

Det hører til forskningsnetteverkene Bioacid (Biological Impacts of Ocean Acidification) og Sopran (Surface Ocean Processes in the Anthropocene).

"Tidskapsler" i havet

En slags tidskapsler, ni stykker i alt, er plassert i Gando-viken ved flyplassen øst på Gran Canaria i september for å måle hvordan økosystemene og organismer i det marine miljøet reagerer på den økende konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren.

Opprinnelig ble kapslene satt ut ved Taliarte lenger nord langs Gran Canaria-kysten i februar, men prosjektet måtte utsettes på grunn av en storm.

Kapslene blir kalt mesokosmer, og er hermetisk lukkede beholdere, tre meter i diameter og ti meter lange, som inneholder 60 kubikkmeter vann. De er i stand til å utføre langvarige simuleringer av virkningene på økosystemet i havet.

Måler 50 parametere

Forskerne samler inn prøver og måler 50 forskjellige biologiske, kjemiske og fysiske parametere. 

Den oseanske forskningsplattformen Plocan og universitetene på Gran Canaria og Tenerife er involvert i prosjektet. 

Målet med prosjektet er å få ny innsikt og en bedre forståelse av hvilke konsekvenser klimaforandringene har på marine økosystemer.

Undersøker om organismer forsvinner

I et tilleggsprosjekt henter forskerne opp prøver fra dypere havområder lenger ut fra kysten som er rike på næringsstoffer. Hensikten er å studere oppstrømming av næringsstoffer som beriker økosystemene, et fenomen som skjer hyppig på Kanariøyene.

Resultatene kan bekrefte eller avkrefte vitenskapelige teorier om at forsuring av havet gjennom CO2-absorbering fører til at kalkholdige organismer som koraller, krepsdyr og bløtdyr kan forsvinne.

Det vil i så fall bety at et ledd i næringskjeden forsvinner.

Forskerne skal jobbe fram til november på Gran Canaria. Resultatene av studiene er ventet å foreligge i januar.

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSER