ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 13. SEPTEMBER 2021
Grå for restavfall, grønn for glass, blå for pappemballasje, gul for plast- og metallemballasje. Foreløpig mangler brun beholder for organisk avfall. Foto: Canariajournalen

Sliter med å øke resirkulering på Gran Canaria

35,5 prosent av avfallet som ble samlet inn i kommunene på Gran Canaria i 2019, ble resirkulert. Det er ikke tilstrekkelig.

ANNONSE

Tall fra 2020 er ikke relevante, i og med at pandemien førte til langt mindre avfall enn normalt.

Gran Canaria ligger ikke an til å klare EUs krav til resirkulering og ombruk i 2025, som er på 55 prosent, ifølge øyrådet.

Øyrådet har definert en pakke med tiltak for å få opp resirkulerings- og ombruksgraden i en plan som dekker perioden frem mot 2030.

Det er to moderne resirkuleringsanlegg på Gran Canaria, et i sør og et i nord.

Mye organisk avfall går tapt

179 892 tonn avfall ble resirkulert i 2019, viser tall fra avfallsbehandlingen.

I alt ble 770 222 tonn avfall samlet inn.

Av dette var 512 631 tonn fra kommunenes innsamlingsnettverk.

Det meste av restavfallet som kunne vært resirkulert, er organisk.

Dette kan bli gjort om til kompost, men foreløpig er det ikke egne beholdere for organisk avfall for husholdningene.

Skal innføres

Innsamling av organisk avfall blir imidlertid testet for tiden i sør og i Valsequillo øst på øya.

Et av øyrådets mål i avfallsplanen, er obligatorisk innsamling av organisk avfall i separate beholdere.

Planen er å innføre dette snart i kommunene Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana og Valsequillo i første omgang.

Det gjenstår imidlertid en lang administrativ prosess før dette blir realisert.

280 000 tonn rett på fyllinga

I 2019 måtte 280 322 tonn biologisk avfall dumpes fordi det ikke kunne separeres fra restavfallet i resirkuleringsanleggene.

EU tillater nå bare at organisk avfall som blir samlet inn separat, kan brukes som kompost i landbruket.

Analyse av avfallet som ble håndtert i 2019, viser også at cirka 20 prosent av det som ble kastet i de grå beholderne for restavfall, var plast.

Dette skulle vært kastet i de gule beholderne for plast og metallemballasje.

I overkant av ti prosent var papir og kartong, som skulle vært kastet i de blå beholderne.

Det var spesielt mye skriverpapir som ble kastet i restavfallet.

24 prosent var tekstiler. 

Det er en kjensgjerning at mange som drar på ferie kaster klær og gjenstander som godt kunne vært levert for gjenbruk.

Hoteller og overnattingssteder kan informere om leveringssteder.

En del av disse stedene har allerede egne systemer for dette.

Det foreligger også en detaljplan med verktøy for ombruk og resirkuleringer for alle bedrifter i Gran Canarias overordnede plan for sirkulær økonomiplan.

Denne planen kom på plass i år. Det understrekes at effektiv avfallsbehandling i turismesektoren er viktig for å nå målene.

Turismen er årsaken til at Kanariøyene har den nest største mengden avfall i Spania per innbygger. I 2019 var det 608 kilo avfall per innbygger. Gjennomsnittet i Spania var 486 kilo.

Det finnes også flere ideelle organisasjoner som gjerne tar i mot ting som kan komme andre til nytte.

Les også

Kanariøyene først i Spania med forbud mot engangsplast

Utvider sorteringen av organisk avfall

Turistene generer 26 prosent av avfallet på Kanariøyene

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSER