ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 01. JULI 2015 - SIST ENDRET 02. JULI 2015
Den nye ordføreren i Mogan, Onalia Bueno og hennes partifeller har mye de ønsker å endre på i kommunen. Her fra Arguineguin. Foto: Egil Ryvik

Slik er planene for «norgeskommunen» Mogán på Gran Canaria

Mange nordmenn vil bli berørt av planene som det nyinnsatte kommunestyret i Mogán sørvest på Gran Canaria har for Mogán.

Bildeserie: Puerto de Mogan

Mogán er Gran Canarias nest største turistkommune. Det er også den kommunen hvor det bor flest nordmenn på Kanariøyene, og som besøkes av flest norske turister.

Derfor kan det ha stor betydning både for fastboende og overvintrende nordmenn samt norske turister hva kommunens politiske ledere finner på.

Ny kaptein på skuta

Etter at høyrepartiet Partido Popular har styrt kommunen med absolutt flertall i tolv år, sitter det nå et nytt parti ved roret med simpelt flertall, Ciuca Mogan.

Dette partiet går inn for store forandringer og større medvirkning fra innbyggere, foreninger og selskaper.

Canariajournalen.no har finstudert planene og visjonene til Ciuca for Mogán, og plukket ut de delene som vi tror kan få størst betydning for nordmenn.

Her er et utvalg av de viktigste punktene de har på programmet:

Turisme

 • Opprette et turistkonsortium for Mogán for renovering og rehabilitering av nedslitte og utdaterte turistanlegg, og infrastrukturen i kystområdene (asfaltering, avløp, fortau, skilt, belysning, benker, grønne områder, parkering osv.).
 • Etablere en plan for markedsføring av Mogan, med blant andre bedre deltakelse på turistmesser og levende bilder fra alle de viktigste strendene i kommunen på internett og skjermer på jernbanestasjoner i europeiske byer.
 • Gjenopprette turistrådet i kommunen, med deltakelse fra kommunen, næringslivet i kommunen og reiseselskap.
 • Etablere kriterier for kvalitetskontroll av alle turisttjenester.
 • Utvide og forbedre turistinformasjonen i Arguineguin, Puerto de Mogán og Puerto Rico.
 • Styrke forskjellige sikkerhetsstyrker i turistområdene og forbedre koordineringen mellom disse.
 • Maksimal kontroll, overvåking og sanksjoner av gatesalg.
 • Språkopplæring for ansatte i kommunen, offentlig kontorer som betjener innbyggere, politiet og selskap som er knyttet til turistsektoren.
 • Etablere et senter for overnatting, turisme og språk i koordinasjon med hotellindustri og andre overnattingsindustrier og restauranter.
 • Utvikle marin turisme.
 • Utvikle gastronomiturisme i partnerskap med barer og restauranter.
 • Forbedre rengjøring, belysning, tilgjengelighet, toaletter, sikkerhet og overvåking på strendene med sikte på at alle kommunens strender skal oppnå kvalitetsutmerkelsen blått flagg fra Foundation for Environmental Education (FEE).
 • Søke godkjenning fra de nødvendige autoriteter til å regenerere strendene Marañuelas, los Barquillos, Costa Alegre, Amadores, Mogán og Chica.
 • Gjenoppbygge den gamle piren i Puerto de Mogán med rekkverk, gangvei og solplattformer.
 • Sette i gang prosessering, publisering, kontraktstildeling og implementering av arbeidet med promenaden fra Arguineguín til Anfi del Mar.
 • Mulighetsstudie for å fortsette gangveien fra Anfi del Mar til Puerto Rico, inkludert regenerering av Playa Balito.
 • Få den spanske regjeringen med på en kommersiell regenerering av stranden i Puerto Rico.

Turisme på landet

 • Utvikle agroturisme og økoturisme i samspill med landbruk og bevaring av naturen for områdene Barranco de Mogan-Veneguera og Barranco Arguineguín-Barranquillo Andres.
 • Preparering og rydding av landeveier, og bedre skilting langs disse.
 • Implementere appen Mogan vandring (Mogan Senderos) hvor brukerne kan få all informasjon knyttet til turstiene: Ruter, vanskelighetsgrad, flora, fauna, tid, telefonnummer, overnatting, restauranter, butikker, offentlig transport osv.
 • Sette i gang administrative og tekniske prosedyrer for å bygge infrastruktur for turisme på landet (rural turisme).
 • Oppmuntre til utvikling av geografiske områder av historisk interesse i Mogán, Veneguera, Soria, Barranquillo Andres, øvre Tauro og Puerto Rico (flora, fauna, arkeologi osv.).

Turisme og sport

 • Sette opp og forbedre skilting langs turstier.
 • Informasjonstavler som forteller om transport tilbake fra turstien, historiske data, informasjon om flora og fauna, markering av kryss og utsiktspunkter, alternative ruter og nødnummer.
 • Regenerere og forbedre det urbane og rurale landskapet (søppelbøtter, fortau, veier, hvileområder, drikkefontener osv.).
 • Markedsføre Mogán som reisemål for idrettsutøvere innen sykling, triatlon, fotball osv.

Helse

 • Bygge helsesenter på kommunal tomt i Playa de Mogán.
 • Stabil arbeidskraft på det lokale helsekontoret i Playa de Mogán.
 • Utvide pediatrisk avdeling i Playa de Mogán.
 • Implementere en røntgenenhet i Arguineguin på grunnla av den voksende befolkningen.
 • Eliminere alle arkitektoniske hindringer i medisinske klinikker.

Generelt vedlikehold

 • Innfri planene for tilgjengelighet i alle offentlige områder.
 • Fortau og gater skal være fri for hindringer så langt det lar seg gjøre.
 • Planlagte veiarbeider skal starte og ferdigstilles til rett tid slik at det ikke trekker ut og skaper unødvendig ubehag.
 • Avfallsstasjoner og resirkuleringskonteinere skal ha mindre visuell påvirkning i alle nabolag, det vil si at de skal skjules bedre.
 • Etablere egne områder for kjæledyr.
 • Resirkuleringsbeholdere skal byttes ut med hærverksikre modeller.
 • Øke andelen endemiske planter i eksisterende og nye hageanlegg.
 • Bruke pilegrimsleden og områdene rundt den som turistattraksjon, med kontinuerlig vedlikehold.
 • Konstruere et etnografisk museum ved vindmøllen i Mogán-dalen.
 • Sluttstille avløpsanlegg i alle nabolagene i kommunen.
 • Eliminere dårlig lukt fra avløpsanlegg og pumpestasjoner i kommunen.
 • Progressivt erstatte gamle og dårlige avløpsanlegg.

Generell plan

 • Den generelle planen og de sosiale og økonomiske vekstplanene skal ha en horisont på 15 år.
 • Forsvare interessene til innbyggerne som er påvirket av Rural Park Nublo slik at de blir hørt og tatt i betraktning i forvaltningsplanen for Kanariøyene.
 • Se til at befolkningsveksten er kompatibel med beskyttelse av naturområder.

Arbeid

På dette områder har Cuica en svært lang liste med tiltak og planer de ønsker å gjennomføre. Her er et lite utvalg.

 • Oppmuntre til å leie inn lokale selskap med samme kvalifikasjoner og dermed skape jobber i kommunen.
 • Sette av én million euro i det første mandatet til kommunal ansettelse av 200 mennesker i opptil seks måneder der 40 prosent av tiden skal gå til opplæring, og resten til arbeid.
 • Beholde kommunale arbeidsplasser og skape nye.
 • Designe og evaluere programmer for ansettelse og opplæring av unge mennesker og kvinner over 45 år.
 • Analysere jobb- og opplæringsbehovet til private selskap i området, og deretter skape felles opplæring basert på behovet i et treningssenter for overnattings- og restaurantbransjen.

Boliger

 • Bygge boliger på den gamle skoletomta i Puerto de Mogan (2708 kvadratmeter) gjennom dannelse av kooperativer.
 • Bygge andre fase av tomannsboliger i Veneguera.
 • Forsvare sterkere overfor høyere myndigheter en rasjonell vekst av Barranquillo Andres, Soria, Veneguera og Arguineguín-ravinen.

Politi

 • Utvide åpningstidene for politistasjonen i Arguineguin.

Ungdom og utdanning

 • Øke det økonomiske grunnlaget for stipend til studenter.

Innbyggernes deltakelse

 • Opprette en avdeling for innbyggernes deltakelse på alle områder.
 • Skape et råd for ideer og prosjekter med deltakelse fra profesjonelle fra hver sektor og innbyggere som ønsker å bidra med ideer som kan forbedre kommunen.
 • Skape råd for hver av sektorene: forretning-turisme; miljø, planlegging, ungdom, utdanning transport osv.
 • Jevnlige møter med grupper og innbyggerforeninger.
 • Involvere innbyggere i fremtidige prosjekt gjennom ideer og konkurranser.
 • Eksponere prosjekter for innbyggerne før gjennomføringen starter.

Administrasjon og økonomi

 • Gjennomgå alle kontoer for å definere den virkelige statusen på kommunens finansielle situasjon etter tolv år med påstått mangel på kontroll. Blant annet gjenstår effektueringen av en domskjennelse om kompensasjon for ekspropriering av land til gravplassen i Mogán.
 • Etablere en app som er tilgjengelig for alle med mål om at alle hendelser skal være løst i løpet av 48 timer.
 • Krasjplan for prosessering og oppdatering av lisenstildelinger.
 • Gjøre kommunen tilgjengelig for alle arenaer for økonomisk støte, nasjonale og europeiske.
 • Sjekke og justere kommunale skatter og avgifter til familiers økonomiske virkelighet.
 • Koordinere alle kommunale områder og ressurser for å unngå duplisering av tjenester.
 • Øke tilstedeværelsen til ordføreren og kommunestyret i kommunen.
 • Flerspråklig servicenummer for generell informasjon og hendelser med 48 timers responsgaranti.
 • Gjøre administrativ informasjon tilgjengelig på flere språk gjennom nye teknologier for å unngå unødvendig reising og tidstap.

Næringsliv

 • Støtte kommersielle og gastronomiske rundturer.
 • Se på organisering av trafikk og parkering i områder med høyest antall kjøretøy opp imot tilstedeværelsen av små og mellomstore bedrifter.
 • Øke politiets tilstedeværelse i handels- og underholdningsområder.
 • Fjerne arkitektoniske barrierer for å bedre tilgjengeligheten for folk med bevegelseshemning.
 • Oppdeling av skatteinnbetaling for små og mellomstore bedrifter.
 • Reorganisere og forsterke markeder i henhold til forslag om forbedringer, sikkerhet og forpliktelser.

Ny teknologi

 • Oppmuntre og legge til rette for at mobiloperatører kan flytte antenner ut av sentrale områder.
 • Legge til rette for å sikre internettilgang med den høyeste hastigheten teknologien tillater i alle nabolag.
 • Online betaling av skatter og avgifter.

Trafikk

 • Reorganisere trafikken i bykjerner med konsensus fra de den berører.
 • Vedlikehold og forbedring av veimerking.
 • Etablere egen motorsykkelparkering i parkeringsområder

Landbruk og birøkting

 • Støtte regenerering av brakkmark og dermed åpne nye muligheter for arbeidsplasser, og styrke regenereringen av landskapet også som en turistattraksjon.
 • Skape og promotere et kvalitetsmerke for opprinnelse av merkevarer for avocado, appelsiner mango, papaya, honning, ost osv., og støtte produksjon og internasjonal markedsføring av disse.
 • Diversifisere landbruket med introdusering av andre tropiske og subtropiske frukter som pitaya, moringa, noni og ampalaya.
 • Bygge et komposteringsanlegg for landbruksavfall.
 • Muliggjøre installasjonen av et planlagt vann- og vindkraftverk i Chira-Soria og et tilhørende avsaltingsanlegg for sjøvann, som kan brukes til vanning av landbruk og redusere bruken av konvensjonelle vannressurser.
 • Støtte direkte salg til forbrukere ved å utvide landbruksmarkeder til andre punkter og utvide de eksisterende.

Fiske

 • Overvåke alle havner mot tjuvfiske
 • Støtte markedsføring og slag av fisk fra Mogan og Arguineguin som en merkevare.
 • Kreve at havnevesenet og kystverket rengjør og vedlikeholder sine områder på bakgrunn av viktigheten disse områdene har for turistimaget.

Vann og miljø

 • Kontroll med, og eliminering av dårlige lukter fra avløps- og pumpestasjoner.
 • Kreve at vannrådet på Gran Canaria utvider avløpsanlegget for Playa de Mogán i henhold til befolkningsveksten og byggingen av nye hotell.
 • Kreve installering av anlegg for rensing og gjenbruk av avløpsvann for hageanlegg og landbruk.
 • Utvide kapasiteten til avsaltingsanlegget i Playa de Mogán slik at det dekker hele behovet i Puerto de Mogan og Mogan-dalen med hensyn på den forventede befolkningsveksten.
 • Bygge nye drikkevannsresvoarer med tilstrekkelig kapasitet, og en plan for overvåking, vedlikehold, rengjøring og desinfisering daglig.
 • Legge til rette for to rurale vandrerhjem i Barranquillo Andres og Veneguera.
 • Gjenplanting av trær med endemiske arter.
 • Sikre at det fins resirkuleringskonteinere i alle nabolag.
 • Kreve at forretninger tømmer, rengjør og erstatter konteinere oftere.
 • Vurdere områder for utvikling av fornybar energi
ANNONSE
ANNONSER