ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 04. DESEMBER 2019 - SIST ENDRET 05. DESEMBER 2019
Foto: Pixanay

Skoleelever på Kanariøyene er dårlige i vitenskap og matematikk

Spanias resultater i årets PISA-undersøkelse av elevers kunnskapsnivå, falt til godt under gjennomsnittet i EU, og Kanariøyenes resultat er blant Spanias fire dårligste regioner.

Det er særlig i vitenskap og matematikk at kanariske elever henger etter, skriver avisen Canarias Ahora.

Familieøkonomi påvirker

Det betyr ikke at kanariske elever er mindre intelligente.

Mye av skylden blir lagt på dårlig økonomi og lav kulturelt nivå i mange familier, samt at Kanariøyenes regjering investerer lite i utdanning.

Den sosioøkonomiske indeksen (ISEC) på Kanariøyene ligger på minus 0,39. I Spania ligger den på minus 0,12, og gjennomsnittet i EU er minus 0,04.

Her blir blant annet fedres og mødres utdanningsnivå, samt ressurser som antall skoler og digitale læremidler tatt i betraktning.

Dette anses å ha stor betydning for PISA-resultatene.

Lavt investeringsnivå

Kanariøyenes investering i utdanning ligger på under fire prosent av bruttonasjonalproduktet.

Dagens regionale regjering har kunngjort at investeringene skal økes progressivt til de når fem prosent i 2022.

Samme trend i Sør-Spania

Trenden med dårlige PISA-resultater gjelder også ander regioner i Sør-Spania som har mye fattigdom og høy arbeidsledighet.

I matematikk og vitenskap oppnådde kanariske elever bare henholdsvis 460 og 470 poeng. Navarra hadde best resultat med 503 og 592 poeng.

Familieøkonomi avgjørende

Forskjellene i resultater mellom offentlige og private skoler på Kanariøyene er 60 prosent for vitenskapresultatene, og 32 prosent for matematikkresultatene, men valg av utdanningssted bestemmes mer av familienes økonomi enn av elevenes behov, viser rapporten.

PISA-rapporten viser store forskjeller mellom kjønnene. Jenter uttrykker større frykt for å mislykkes enn gutter.

Flere jenter enn gutter tar høyere utdanning. Jenter bruker i større grad dataenheter til  fornøyelser, lekser og sosiale aktiviteter, gutter bruker mer tid på online-spilling og å lese nyheter.

Jentene tar sikte på å være i yrker som leger, advokater og lærere når de er 30. Guttene går for yrker som politi, profesjonell idrettsutøver og ingeniører.

Mindre mobbing i Spania

Spania er blant landene med minst mobbing på skolene, ifølge undersøkelsen. Det gjelder alle de spanske regionene.

På Kanariøyene er det ingen vesentlig forskjell i mobbing mellom gutter og jenter.

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSER