ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 07. FEBRUAR 2017 - SIST ENDRET 08. FEBRUAR 2017
Canariajournalen møtte ambassadør Helge Skaara i Las Palmas på mandag. Foto: Hugo Ryvik

Norges nye ambassadør til Spania er på sitt første offisielle besøk på Kanariøyene

Helge Skaara, Norges nye ambassadør til Spania, er på sitt første offisielle besøk på Kanariøyene med innlagte møter med politikere på toppnivå, nettverksmøter med norske og spanske deltakere, og besøk på Sjømannskirken på Tenerife og Gran Canaria.

ANNONSE

Canariajournalen møtte Skaara på hotell Reina Isabel i Las Palmas etter et møte i regi av Spansk-Norsk Handelskammer mandag ettermiddag.

Han forteller at han er overbevist om at vi går inn i en periode der det blir enda flere nordmenn som bor hele eller deler av året i Spania.

– Det har blant annet bakgrunn i Norges demografiske utvikling. Store etterkrigskull i Norge går inn i en situasjon der de ikke lenger er yrkesaktive, og Spania er et veldig konkurransedyktig turistmarked, sier Skaara.

Trygt og stabilt

Han peker på at en del av alternativene til Spania er preget av økende ustabilitet og en vanskelig politisk situasjon.

– Nærhet, trygghet og et stabilt politisk landskap gjør at flere nordmenn vil velge Spania, sier han, og viser til at Spania i dag også har en viktig rolle som stabiliserende element i europeisk politikk.

Presidenten inviterer til samarbeid

Mandag morgen møtte den norske ambassadøren Fernando Clavijo, som er president på Kanariøyene, og finansminister Pedro Ortega på Tenerife.

Disse utrykte et ønske om å fordype forholdene til de nordiske landene, og tilbød Norge å bruke Kanariøyene til forskning og utvikling innen fornybar energi.

Skaara rakk også å delta på et nettverksmøte for norske og kanariske bedrifter og institusjoner på Tenerife, arrangert av Spansk-Norsk Handelskammer og med deltakelse av Innovasjon Norge, før han hastet videre til Las Palmas på Gran Canaria, hvor det var nok et nettverksmøte av samme type.

Samarbeidsmulighter på Gran Canaria

På tirsdag sto et møte med øyrådet og presidenten på Gran Canaria og besøk på flere bedrifter og institusjoner på agendaen, før Skaara returnerte til Madrid om ettermiddagen.

Skaara snakket med Gran Canarias president, Antonio Morales, om samarbeidsmulighetene innen fornybar energi og blå vekst, og den viktige rollen myndigheter og offentlige institusjoner har for å  legge tilrette for nye bedriftsetableringer.

 – Fra norsk side setter vi stor pris på det gode samarbeidet med helse- og omsorgsinstitusjoner, samt med lokale myndigheter, sier Skaara.

Næringsrelasjonene kan styrkes

Skaara har vært ambassadør i Spania i fem måneder. Han ser gode mulighet til å styrke relasjonene mellom Norge og Spania.

– Sjømannskirken står sterkt i Spania, hvor de har cirka 40 prosent av virksomheten, og er en viktig partner i mange av oppgavene som ambassaden har. Norske skoler i Spania har også en viktig funksjon. Vi klarer å yte et godt tilbud til de nordmenn som er i Spania, og må legge vekt på å utvide også kommersielle relasjoner, som det er et godt grunnlag for.

Leverandørindustri har gode muligheter

Ambassadøren ser gode næringsmessige synergimuligheter mellom Norge og Spania. Skaara har registrert at spansk er blitt et svært populært språk på norsk universitetsnivå og at yngre nordmenn har fått godt grep om spansk. Det mener han tilsier at relasjonene mellom landene kan forsterkes.

Han peker på gode muligheter med bakgrunn i Norges lange maritime tradisjoner.

Norge har også hatt en vellykket satsing innen olje og gass der det er utviklet en leverandørindustri som er vår nest største eksportsektor foran fiskerinæringen, noe mange ikke er klar over, understreker han.

– Denne næringen er konkurransedyktig fordi den har klart å redusere kostnadene. Den norske regjeringen går nå inn for en blå vekst basert på offshorevirksomhet, sjømat og ressursforvaltning i bred forstand ved å ivareta havdriftprespektiver. Et av mine første tiltak som ambassadør var å få den norske utenriksministeren på besøk til den spanske utenriksministeren for å bidra til en bredere politisk kontaktflate i Spania.

"Smarte byer"

– Det er en veldig satsing i Spania på Smart City, blant annet i Barcelona, Malaga og andre byer, hvilket innebærer et møte mellom offentlig og privat sektor. Økt urbanisering er morgendagen, og vi må lage løsninger som gjør at man trives som mennesker med å bo tett. Det skaper næringsmuligheter, sier han.

Skaara viser til norske gründerselskap han kjenner til som jobber med programvare som passer i slike konsepter, med stort potensial og vekstmuligheter.

Fornybar energi

Han tror også det er store muligheter for norske selskaper i Spania innen fornybar energi, som han mener Norge er veldig sterke på, og har nyttig erfaring med et grønt skifte med hjelp av nødvendige stimulanser og tilrettelegging fra myndighetenes side.

– Dette kommer i økende grad i Spania, de har forpliktelser på EU-nivå til å levere. Fornybar energi krever mye forskning og at vi jobber sammen for å få ned kostnader. Det er ingen tvil om at norske selskaper har mye å bidra med, det er åpenbart, men vi er ikke alene, vi må skjerpe oss og sørge for å være konkurransedyktige.

Skaara er opptatt av lagring av fornybar energi og overføring mellom landene, og snakker om at vi må ha grønne batteri i Europa, hvilket er en del av Norges rolle i europeisk sammenheng.

– Se på den rivende utviklingen på fornybar energi i Tyskland. Det er ikke uten grunn at de har satt så mye inn på overføringskapasitet til Norge. Vi har vannkraft som er backup-kilde for mye av den fornybare energien på kontinentet, og kraftutvekslingen gjør at vi kan kjøpe billigere kraft tilbake når de har overskuddsproduksjon.

Lang utenrikserfaring

Selv om Skaara nå er på sitt første offisielle Kanariøyene-besøk, har han tidligere rukket en svipp innom Lanzarote på Sjømannskirkens jubileum. Har vært på Kanariøyene som turist noen år tilbake i tid, forteller han.

Helge Skaara har jobbet i utenrikstjenesten siden 1984. Han har vært avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, ambassadør i Mexico by og i Caracas, ministerråd ved Norges faste delegasjon til EU i Brussel, spesialrådgiver i Utenriksdepartementet, visegeneralsekretær i EFTA hvor han var leder av EFTA-sekretariatet i Brussel, og senest ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet før han ble ambassadør i Madrid.

– Jeg manglet jo Spania, da, sier han med et smil.

– Familiemessig passet det veldig godt, det var ikke vanskelig å overtale min kone til å reise til Madrid, og vi har med barn som er veldig språkdyktige.

I denne omgangen rekker han ikke å besøke turistområdene i sør, men tar gjerne turen neste gang, sier han.

– Det er jo ikke vanskelig å få den norske ambassadøren til å reise hit.

I det siste har det vært mye aktivitet i Barcelona og Madrid som han har vært involvert i, senest den store turistmessen Fitur, der han syns det var "litt gøy" at den spanske kongen valgte å besøke den norske standen.

Godt oppmøte på nettverksmøtet

På nettverksmøtet i Las Palmas deltok, i tillegg til Spansk-Norsk Handelskammer, Innovasjon Norge og ambassaden, drøyt 20 personer.

Deriblant flere norske selskap som er etablert, eller er i ferd med å etablere seg, på Gran Canaria, Norges konsul og visekonsul på Gran Canaria og representanter for kanariske institusjoner og næringsliv. 

Handelskammerets leder,  Carmen Sanz, uttrykte under møtet et ønske om å jobbe mer for å få flere kanariske firma med på slike nettverksmøter i fremtiden med tanke på relasjonsbygging og muligheten til å utvikle samarbeid seg i mellom.

Les også

Årets Borgund-pris gikk til Proexca og ZEC på Kanariøyene

Ivrer for å føre sammen norske og kanariske firma på Kanariøyene

Legger opp til norsk-kanarisk industrisamarbeid

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSER