ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 21. AUGUST 2015
Det hersker stor forvirring om eiernes bruk og utleie av privateide boenheter som ligger i områder og bygninger regulert til turisme på Gran Canaria, særlig for bygninger som tidligere har vært hotell eller leilighetshotell og senere er gjort helt eller delvis om til privatboliger som er solgt enkeltvis. Foto: Hugo Ryvik

Hevder at 80 turistbygninger på Gran Canaria står utenfor utleiekontroll

På Gran Canaria fins det 19 047 turistsenger i 80 bygninger som er regulert til turisme, men som står utenfor myndighetenes kontroll, hevder formannen i foreningen for leilighetshoteller, Tom Smulders.

ANNONSE

60 av bygningene, med 14 624 sengeplasser, ligger i San Bartolomé de Tirajana kommune sør på Gran Canaria, ifølge Smulders, som blir referert i avisa Canarias 7.

17 bygninger med 3986 sengeplasser ligger angivelig i Mogán kommune i sørvest, nordmennenes favorittområde, og 7 bygninger med 464 sengeplasser ligger etter sigende i Las Palmas.

Faller inn under turismeloven

Disse bygningene er angivelig påvirket av den nye loven om fornyelse og modernisering av turisme, som sier at leilighetene skal brukes slik de er regulert til. Mange blir i dag brukt primært som privatboliger.

Saken har blitt løftet fram i lyset etter at flere boligeiere i Playa de Ingles og omkringliggende turiststrøk ble urolige over formuleringer i kommunens nye reguleringsplan.

Bolgeierne frykter at reguleringsplanen i kombinasjon med moderniseringsloven kan føre til begrensninger i egen bruk, tvangsutleie av boligene til turister og økonomiske sanksjoner.

Lover og reguleringsplaner åpner for sanksjoner

San Bartolome de Tirajana kommune og regionsregjeringen på Kanariøyene har nå gått ut med beroligende meldinger i pressen der de forsikrer om at eksproprirering av boliger hvor eierne ikke følger lover og regler ikke kommer på tale.

Slik saken står, skaper imidlertid moderniseringsloven, kommunenes planreguleringer og utleieloven et trusselbilde for boligeierne -  myndighetene kan tilsynelatende med loven i hånd innføre sanksjoner.

Hvorvidt de kommer til å håndheve disse, vil tiden vise. 

Antyder svart utleievirksomhet

Smulders hevder at en stor andel leies ut utenom administrativ og juridisk kontroll, og dermed tilhører undergrunnsøkonomien. Han påstår også at mange leies ut til utenlandske privatpersoner og selskaper.

19 000 sengeplasser er med andre ord det Smulders mener ville blitt tilført det legale overnattingstilbudet for turisme på Gran Canaria hvis leilighetene hadde blitt brukt i henhold til reguleringsplanene og lisensene.

Begrenser både bruk og utleiemulighet

Enkeltleiligheter som er eid av private og ligger i områder som er regulert til turisme, kan ifølge lovverket bare brukes av eierne en begrenset tid av året.

De kan dessuten ikke leies ut lovlig til turister direkte av eierne ifølge lovverket – de må leies ut av operatører som tar seg av utleie i for hele bygningen:

Regulering av utleie av privatboliger på Kanariøyene til turister eksisterte ikke tildigere, og ble ansett som ulovlig, I mai i år kom en lovregulering for disse der en ny klasse utleieboliger ble skapt. Disse er kalt ferieboliger.

Det er helt fritt å leie ut boliger som ligger i områder regulert til boformål til turister, men i områder som er regulert til turisme eller en blanding av turisme og boliger, må det gå gjennom kommersielle utleiefirmaer. Dette er et kompromiss regionsregjeringen gikk inn på for å tekkes hotelleierne, som ser privat utleie som en uheldig konkurranse.

Komplisert affære

Tom Smulders, som er tilhenger av moderniseringsloven, mener at de nevnte leilighetene er utenfor den juridiske kontrollen til den kanariske regjeringen og turistrådet på Gran Canaria.

Han understreker at det er et sammensatt problem som krever samarbeid mellom forskjellige offentlige administrasjoner, arbeidsgivere og eiere for å kunne løses.

Den nye loven kan imidlertid ikke brukes retroaktivt på de turistbygningene som har blitt helt eller delvis omgjort til boliger og hvor eierne ikke utfører noen ulovlig aktivitet, påpeker han.

Dette har også regionsregjeringen påpekt, og vist til at det bare gjelder for nye bygninger som blir reist på tidligere ubebygde tomter i turismeregulerte områder, og tilfeller der bygninger blir revet og nye bygninger blir reist på samme sted.  

ANNONSE
ANNONSER