ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 07. MARS 2017 - SIST ENDRET 10. JUNI 2017
Försäljning av fastighet i Spanien innebär ofrånkomligen vinstskatt, även om du inte har en verklig vinst från försäljningen. Detta blir det nu förmodligen slut på. Foto: Pixabay

Obekväm lag om vinstskatt på privata fastighetsaffärer omprövas i Spanien

I Spanien är det skatt på vinst från försäljning av bostäder, vilket innebär att du måste betala skatt för en beräknad uppskattning av egendomen, oavsett om du säljer till en vinst eller förlust. Nu skall vinstskattelagen omprövas.

Skatten kallas "Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana" och är mest känd som "plusvalia Municipal".
Den betalas som en procentandel av den värdestegring Skatteverket beräknar att egendomen har haft under åren du har ägt den, minst ett år och högst 20 år.
Det spelar ingen roll om du inte fått mer betalt för fastigheten än när du köpte den, eller tom förlorat pengar på försäljningen: Du måste betala ändå.

Hur skatten beräknas

  • Skatteverkets beräknade värdet på den senast mottagna bostädsskattsedeln (I.B.I)
  • Multiplicerat med det antal år som har gått i år sedan första I.B.I
  • Multipliceras med en koefficient: Upp till 5 år, 3,1%; upp till 15 år, 2,7%; upp till 10 år, 2,8%; upp till 20 år: 2,7%
  • = Skattepliktigt belopp
  • Multiplicerat med 28% skatt
  • = Belopp som skall betalas för värdeökning.

Exempel: En fastighet vars värde förra I.B.I var på 50.000 euro och har varit i din ägo i 15 år: Du måste betala i Plusvalia Municipal Skatt:

€ 30.000 x 16 x 2,7% x 28% = € 3,628.80.
På Kanarieöarna var det vanligt att Plusvalia Municipal betalades av köparen, trots att lagen säger det motsatta, och det finns fortfarande säljare som försöker att argumentera för detta.
När köparen inte är skattskyldiga i Spanien, är det vanligt att köparen betalar vinstskatt till kommunen på uppdrag av säljaren, och att detta belopp kommer att dras av från inköpspriset i den slutliga uppgörelsen. Det är obligatoriskt att avsätta tre procent av köpeskillingen till statskassan inom en månad efter undertecknandet av köpekontraktet.

Färsk dom kommer att få konsekvenser

I en dom i författningsdomstolen från 15 februari sägs att denna skatt strider mot konstitutionen. Beskattning av en obefintlig värdestegring är i strid med konstitutionen klausul 31,1, sade avgörandet.
Det förväntas att författningsdomstolen kommer att döma på samma sätt i förhållande till den lokala fastighetsmarknadslagen, som har samma lydelse, i ett fall som drivs i Madrid, skriver konsumentorganisationen OCU på sina webbplatser.

Kan kräva pengar tillbaka

OCU menar att domen bereder marken för de tusentals människor som utsätts för beskattning  (för uppskattade värdeökningar som inte gagnat dem) kan göra anspråk på att få pengarna tillbaka.
Detta gäller uppenbarligen personer som betalat denna skatt under de senaste fyra åren. Det kommer att vara mest tillämpligt för dem som köpt egendom efter 2002 och sålde den under de senaste åren.
I skattedeklarationen bör framgå om du har betalat denna skatt för fastighetsförsäljningar. Om så är fallet, kan du ansöka om att taxering görs utan denna skatt. Du har rätt till dessa pengar, enligt OCU.

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSER