ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 15. SEPTEMBER 2018 - SIST ENDRET 16. SEPTEMBER 2018
Hvordan er det egentlig å bo i Spania i forhold til Norge, Sverige og Danmark? Her fra Agaete på Gran Canaria. Foto: Hugo Ryvik
Hvordan er det egentlig å bo i Spania i forhold til Norge, Sverige og Danmark? Her fra Agaete på Gran Canaria. Foto: Hugo Ryvik

Dette er noen av forskjellene på å bo i Spania og skandinaviske land

Mange skandinaver har flyttet til Spania eller vurdere å flytte hit, men hvor bra er Spania å bo i sammenlignet med Norge, Sverige og Danmark? Canariajournalen gir deg noen av svarene.

ANNONSE

Hold deg oppdatert!

Dette er forskjellene på å bo i Spania og skandinaviske land

Følg oss på Facebook!

I denne artikkelen ser vi bort fra klima, gjestfrihet, prisnivå, folkesjel og natur, som også spiller inn.

Vi har i stedet studert forskjellene mellom landene i FNs levekårindeks for 2018, som blir slått stort opp i norsk presse fordi Norge ligger helt på topp.

I tillegg har vi sett på FNs lykkerapport, som kom i sin siste utgave i mars, og en ny rapport fra Gallup International som kom 12. september om hvilke land folk er lykkeligst og ulykkeligst i.

Folk lever lengst i Spania

La oss begynne med levekårindeksen i sammenligningen mellom Spania og de skandinaviske landene.

Norge er totalt sett nummer 1, Sverige nummer 7, Danmark nummer 11 og Spania nummer 26 av de 186 landene som er med. Alle fire land ligger på topp 30, med andre ord, hvilket må sies å være bra.

Levekårindeksen er basert på forventet levetid for befolkningen, utdanningsnivået og bruttonasjonalprodukt per hode som hovedkriterier.

Her ser vi at Spania vinner over de skandinaviske landene på ett punkt:

Spanjolene lever lengst. Forventet levetid er 83,3 år.

Bare Hong Kong (84,1 år), Japan (83,9 år) og Sveits (83,5 år) har en lengre forventet levealder enn Spania.

Danmark best på økonomi og utdanning

Norge og Sverige er faktisk ikke best i noen de tre hovedkategoriene. Mens spanjolene har lengst levealder, vinner Danmark både innen utdanning og økonomi.

I kategorien bruttonasjonalprodukt per innbygger er det lite som skiller: Alle de fire landene ligger på topp ti i verden.

Lenger ned i artikkelen kan du lese at spanjolene er klart minst fornøyd med tingenes tilstand.

Rangering totalt

Norge vinner, Spania ligger sist. (Tallene viser verdensrangeringen).

1. Norge

7. Sverige

11. Danmark

26. Spania

Forventet levetid

Spania vinner, Danmark ligger sist.

 • Spania: 83,3 år
 • Sverige: 82,6 år
 • Norge: 82,3 år
 • Danmark: 80,9 år

Utdanning (antall år i skole)

Danmark vinner, Sverige ligger sist.

 • Danmark: 19,1 år
 • Spania: 17,9 år
 • Norge: 17,9 år
 • Sverige: 17,6 år

Bruttonasjonalprodukt per innbygger

Danmark vinner, Sverige ligger sist. (Tallene viser verdensrangeringen).

3. Danmark
5. Norge
7. Spania
9. Sverige

Spanjolene er minst fornøyde

Vi går dypere i materien og ser på mer detaljert informasjon. Rapporten ser blant annet på hvor fornøyd innbyggerne er med myndigheter og forskjellige tjenester, målt i prosent av befolkningen.

For tilfredshet med livet og fornøydhet med utdanning, helsetjenester, levestandard, arbeidsmarked, tillit til det juridiske systemet og tillit til politikere kommer Spania langt dårligere ut enn de skandinaviske landene.

Generell tilfredshet med livet (0-10)

 • Norge: 7,6
 • Danmark: 7,4
 • Sverige: 7,3
 • Spania: 6,2

Fornøyd med kvaliteten på utdanning (% som svarer ja)

 • Norge: 90
 • Danmark: 78
 • Sverige: 68
 • Spania: 56

Fornøyd med kvaliteten på helsetjenester (%)

 • Danmark: 90
 • Norge: 88
 • Sverige: 77
 • Spania: 66

Fornøyd med levestandarden (%)

 • Danmark: 95
 • Norge: 95
 • Sverige: 92
 • Spania: 71

Føler seg trygge (%)

 • Norge: Kvinner 89, menn 98
 • Spania: Kvinner 80, menn 84
 • Danmark: Kvinner 74, menn 90
 • Sverige: Kvinner 62, menn 87

Fornøyd med valgfriheten (%)

 • Norge: Kvinner 96, menn 94
 • Spania: Kvinner 95, menn 92
 • Danmark: Kvinner 92, menn 92
 • Sverige: Kvinner 62, menn 87

Godt arbeidsmarked (%)

 • Sverige: 63
 • Danmark: 62
 • Norge: 52
 • Spania: 24

Tillit til det juridiske systemet (%)

 • Norge: 88
 • Danmark: 85
 • Sverige: 69
 • Spania: 42

Tillit til politikere (%)

 • Norge: 72
 • Danmark: 65
 • Sverige: 56
 • Spania: 27

Fornøydhet med tiltak for bevaring av miljøet (%)

 • Norge: 70
 • Danmark: 70
 • Sverige: 68
 • Spania: 40

Spania henger etter på likestilling

Når det kommer til likestilling, er det lite som skiller de tre skandinaviske landene, som alle kommer godt ut.

Her ligger Spania et stykke bak, men er likevel langt bedre enn gjennomsnittet i verden

Flest alderspensjonister i Sverige

Norge har den minste andelen pensjonister over 65 år (27,5 prosent) foran Spania (29,5), Danmark (30,8) og Sverige (32).

I de skandinaviske landene er det ventet en befolkningsvekst fra 2017 til 2030, mens det i Spania er ventet en liten nedgang.

Lavest dødelighet for kvinner i Spania

Spania har den laveste dødeligheten for kvinner (38 per 1000 innbygger) og nest høyeste for menn (77 per 1000) av de fire landene.  

Danmark kommer dårligst ut med 57 for kvinner og 87 for menn.  Norge har 44 for kvinner og 65 for menn, Sverige har 40 for kvinner og 64 for menn.

Spanjoler har best helse

Spanjolene lever i gjennomsnitt 73,8 år av livet med god helse. Det er tredje best i verden etter Singapore og Japan.

For nordmenn er det 73 år, svensker 72,4 år og dansker 71,8 år.

Spania bruker minst av de fire landene av bruttonasjonalprodukt både på helse og utdanning, og har den klart laveste prosentandelen som tar videre utdanning etter grunnskolen, bare 74,8 prosent.

Høy arbeidsledighet i Spania

Arbeidsledigheten er klart høyest i Spania. Her ligger Norge best an foran Danmark og Sverige.

14,4 prosent av innbyggere mellom 15 og 24 år er hverken i jobb eller under utdanning i Spania, som kommer klart dårligst ut også på dette punktet.

I Norge er det 5,4 prosent, Danmark 5,8 prosent og Sverige 6,5 prosent.

Færrest selvmord i Spania

I Spania er det langt færre mennesker som tar livet av seg selv enn i de tre skandinaviske landene. Tallene er 2,4 kvinner og 9,2 menn per 100.000 innbyggere.

Her kommer Sverige dårligst ut med 7,6 for kvinner og 17,8 for menn. Norge har 5,7 for kvinner og 12,7 for menn, og Danmark 4,7 for kvinner og 13,5 for menn.

Færrest drap i Norge

Spania har også nest færrest drap med 0,6 per 100.000 innbyggere etter Norge, som har 0,5. Sverige har 1,1 og Danmark 1 drap per 100.000 innbyggere.

Spania har midlertid en mye høyere andel av befolkningen i fengsel: 136 per 100.000 innbyggere.

Sverige har 55, Danmark 61 og Norge 71.

Andre faktorer

 • Sverige har 17,6 prosent immigranter, Norge 15,1 prosent, Spania 12,8 og Danmark 11,5 prosent.
 • Norge har størst andel internettbrukere med 97,3 prosent foran Danmark med 97, Sverige med 89,7 og Spania med 80,6 prosent.
 • Norge har 33 sykehussenger og 43,9 leger per 100.000 innbyggere. Sverige har 27 senger og 41,9 leger, Danmark har 35 senger og 36,6 leger og Spania har 31 senger og 38,6 leger.
 • Norge har 9 elever per lærer, Sverige har 12, Danmark 11 og Spania 13.
 • Norge skårer høyest i elevvurderingen PISA (2015-utgaven) på lesing, Danmark skårer høyest på matematikk og vitenskap.
 • Spania er dårligst av de fire landene i alle tre PISA-kategorier, men ligger likt med Sverige i vitenskap.
 • 11,7 prosent av jobbene i Spania er definert som sårbare, 6,4 prosent i Sverige, 5,8 i Danmark og 5,2 i Norge.
 • Spania har flere kvinner i lederstillinger enn Danmark (30,3 mot 28,5 prosent). Sverige topper med 39,5 prosent foran Norge med 35,4 prosent.
 • Spania har en større andel kvinner som har fullført høyere utdanning i vitenskap, matematikk, konstruksjon eller engineering enn Norge, som har færrest, og Danmark. Sverige har flest.
 • Spania har en langt større andel unge mødre (15-19 år) enn de skandinaviske landene.
 • Bare Sverige har lavere CO2-utslipp per innbygger enn Spania. Norge har klart mest utslipp.
 • Danmark har flest dødsfall pr 100.000 innbyggere som skyldes forurensing, Spania har nest flest, og Sverige har færrest.
 • Spania bruker den minste andelen av bruttonasjonalprodukt på forskning og utvikling, Norge nest minst og Sverige mest.

Gallups lykkerapport

Levekår og lykke er ikke samme sak, og oppfattelsen av lykke og misnøye kan ikke leses rett ut av et lands levekår, selv om det påvirker hvordan folk har det.

Det fremgår blant annet av Gallup Internationals lykkerapport, som viser at nordmenn, som ifølge levekårundersøkelsen er verdens beste land å bo i, langt ifra er verdens lykkeligste folk.

Gallup-undersøkelsen er basert på intervjuer av mennesker i 147 land om gode og negative opplevelser og lykkefølelse. En direkte tilbakemelding fra folket, med andre ord, og ikke en vurdering basert på analyse av forskjellige data.

På denne lykkeskalaen havner Norge helt nede på en 13. plass sammen med Danmark, ned fra fjorårets 9.plass. Sverige er blant de fem landene der folk har færrest negative opplevelser.

Latinamerikanske land topper lykkeskalaen: Paraguay ligger helt på topp foran Colombia, El Salvador, Guatemala og Canada. 

FNs lykkerapport

På siste utgave av FNs lykkerapport (World Happines Report) fra mars i år er er Norge nummer to i verden etter Finland.

Her er Danmark på en tredjeplass, Sverige på niende og Spania helt nede på 36. plass. Alle de fire landene skårer dårligere enn sist, og Danmark har gått mest tilbake, Spania nest mest.

Lenker

FNs levekårindeks

ANNONSE

Karneval i Las Palmas 2020

07.02.2020 20:30 - 01.03.2020 23:59

Karneval i Las Palmas med tema "Det var en gang".
ANNONSE

En komplett ferieøy

Gran Canaria byr på dramatisk og vakker natur, interessante fortidsminner, spennende arkitektur og trivelige bymiljøer.

Yrende kulturliv

Den musikk- og kulturinteresserte har mye å glede seg over på Gran Canaria. Nesten hver dag er det konserter, opptredener og utstillinger et eller annet sted på øya.

ANNONSE

Utsøkte råvarer

Gode råvarer, originale oppskrifter og smakrike retter preger matkulturen på Gran Canaria. Flere retter er enkel, god og næringsrik husmannskost.

ANNONSER
ANNONSE